MUDr. Kateřina Bendová

Praktická ambulance pro juniory, s.r.o.

Příborská 591/27
720 00 Ostrava - Hrabová
Firemní telefon: +420 596 734 151
IČ: 03831264Co je aktuálního u nás?

https://detsky-lekar-s-r-o.webnode.cz

_______________ 

Vážení rodiče, milé děti.

Přestože nouzový stav byl ukončen dne 17.5.2020, budeme nadále pro Vaši i naši bezpečnost vyžadovat telefonické objednání k ošetření na určitý čas i den. Věříme, že se situace brzy uklidní a vrátíme se do normálního režimu.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost. 


Změna ordinační doby:

Ordinační hodiny během letních prázdnin 2020:   

 • 7:00 - 8:00 hodin laboratorní odběry
 • 8:00 - 11:00 hodin ordinace
( nutné se předem objednat telefonicky, rouška na ústa při vyšetření nutná u dítěte i rodiče)
Sestra v ordinaci do 13:00 hodin.
 

 Zápis pacientů končí 30 minut před koncem ordinační doby.

 
  Dovolená lékaře - letní prázdniny 2020: 
 • 7.7. - 15.7.2020 ( sestra přítomna)
 • 24.7. - 28.8.2020

-  v případě zdravotních potíží dítěte se prosím obraťte na zastupující lékařku MUDr. Taťánu Veselou v její ordinaci na ul. Volgogradská 2434/147 , Ostrava - Zábřeh ve stanovených ordinačních hodinách.Telefon: +420 596 750 786. Zastupující lékař nebude vystavovat žádná potvrzení ( střední školy, vysoké školy, MŠ, zotavovací akce, letní tábory, potvrzení pro sport)

 

Pondělí

7:00 - 8:00 laboratorní odběry

8:00 - 11:00 objednaní zdraví pacienti

(poradny, preventivní prohlídky, očkování)

12:00 - 15:00 nemocní pacienti

(nutné telefonické objednání)

Úterý

7:00 - 8:00 laboratorní odběry

8:00 - 11:00 objednaní zdraví pacienti

(poradny, preventivní prohlídky, očkování)

12:00 - 15:00 nemocní pacienti

(nutné telefonické objednání)

Středa

7:00 - 8:00 laboratorní odběry

8:00 - 11:00 objednaní zdraví pacienti

(poradny, preventivní prohlídky, očkování)

12:00 - 15:00 nemocní pacienti

(nutné telefonické objednání)

Čtvrtek

7:00 - 8:00 laboratorní odběry

8:00 - 11:00 objednaní zdraví pacienti

(poradny, preventivní prohlídky, očkování)

12:00 - 15:00 nemocní pacienti

(nutné telefonické objednání)

Pátek

7:00 - 8:00 laboratorní odběry

8:00 - 11:00 nemocní pacienti

(nutné telefonické objednání)

 

Zdravotní stav můžete konzultovat s lékařem na telefonním čísle: 596 734 151

nebo e-mail:  junior.info@seznam.cz

Pokud je Vaše dítě nemocné volejte nám od 8:00 do 11:00 hodin

Zbytná vyšetření/ošetření odložte

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

 1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č. 596 734 151, e-mail: junior.info@seznam.cz) . Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

 2. K vyšetření se dostavte včas, pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.

 3. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

 4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem)

 5. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.

 6. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.

 7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.

 8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, ...), pokud to není nezbytně nutné.Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli
 9. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.

 10. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).

 11. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odnestenebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.

 12. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.

 13. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.

 14. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,...

 15. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

   

OČKOVÁNÍ: 

Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k provádění očkování v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

Praha, 11.3. 2020

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k provádění preventivního očkování dětí:

Provádění vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci. Očkování není nutné odkládat. K zajištění včasné protekce je vhodné dodržení doporučených schémat pro danou očkovací látku. Odkládání očkování dětí může vést k prodloužení období vnímavosti k danému infekčnímu onemocnění a riziko nákazy vakcinací preventabilní infekcí je tak, při dodržování režimových opatření, vyšší, než riziko nákazy dítěte onemocněním COVID-19 od ostatních dětí či rodičů přítomných v čekárně lékaře. Očkování dětí v rámci preventivních prohlídek doporučujeme důsledně plánovat v jiných ordinačních hodinách, než pro akutně nemocné pacienty, aby nedocházelo ke kontaktu zdravých a nemocných dětí.

Očkování se neprovádí u dětí, které jsou v karanténě pro onemocnění COVID-19 nebo mají zvýšenou tělesnou teplotu a příznaky akutního onemocnění. V těchto případech se pokračuje v očkování po skončení karantény nebo vymizení příznaků akutního onemocnění.

Případná nepoznaná inkubační doba onemocnění COVID-19 u dítěte bez klinických známek onemocnění nepředstavuje riziko. V případě přeočkování po základním očkování je možné pro aplikaci booster dávek vakcíny využít maximální intervaly v souladu s vyhláškou o očkování nebo SPC vakcín.

 

POZOR!

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění s účinností od 1.5.2020.

Plně hrazené očkování proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku a skupiny A, C, W, Y, je li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života.

Úhrada očkování proti meningokokům, důvody zavedení: 

Perakutní průběh IMO, obtížně diagnostikovatelné pro nespecifické příznaky, k úmrtí může dojít i přes zahájenou léčbu během prvních 24 - 48 hodin po vzniku příznaků.

V roce 2019 byla séroskupina C zastoupena 42,9 % a séroskupina B 36,7 %. Každoročně je zaznamenán také výskyt IMO způsobených séroskupinami W a X (6,1 %, resp. 4,1 %). Přes nízký podíl séroskupin W a Y, způsobují tyto skupiny v ČR (i celosvětově) nejvyšší smrtnost ze všech meningokoků.

Stabilně nejvyšší incidence IMO je ve věkové kategorii 0 - 11 měsíčních dětí. Dlouhodobé sledování nemocnosti ve vybraných věkových skupinách ukazuje, že séroskupina B stabilně způsobuje nejvyšší nemocnost v nejmladší věkové skupině 0 - 11 měsíců.

Nejvyšší výskyt je dlouhodobě zaznamenáván v kategorii dětí ve věku 0 - 11 měsíců, dále pak v kategorii dětí ve věku 1 - 4 roky a v kategorii adolescentů ve věku 15 - 19 let.

Invazivní meningokokové onemocnění  (IMO) je bakteriální infekce s nízkou incidencí, která je velmi snadno nesprávně diagnostikovaná a navzdory odpovídající léčbě může přivodit závažné celoživotní následky nebo úmrtí během 24 hodin od počátku onemocnění.

Kojenci a adolescenti patří k věkovým skupinám, které jsou IMO nejvíce ohroženy.•Vyvanutí imunity po očkování v kojeneckém věku ukazuje potřebnost očkování i v dalších věkových kategoriích•Od 1.5. úhrada ze zdravotní pojištění v definovaných věkových kategoriích kojenců a batolat•Očkování kojenců a adolescentů proti IMO může přispět k prevenci onemocnění tím, že poskytne ochranu nejvíce ohroženým věkovým kategoriím

 

Na možnost zahájení očkování proti IMO u Vašeho dítěte se informujte v ordinaci.

 

Dovolená lékaře - letní prázdniny 2020: 

Od 7.- 15. 7. 2020 dovolená lékaře ( sestra přítomna),  v případě zdravotních potíží dítěte se prosím obraťte na zastupující lékařku MUDr. Taťánu Veselou v její ordinaci na ul. Volgogradská 2434/147 , Ostrava - Zábřeh ve stanovených ordinačních hodinách.

Telefon: +420 596 750 786

 

 

V případě nemoci či dovolené zastupují:

Zastupující lékař: MUDr. D. Komínková

ve svých ordinacích ve Výškovicích, ul. Šeříkova 31, tel 596 750 072 a v ordinaci ve Staré Bělé, ul. Blanická 187, tel.596769030              

Zastupující lékař: MUDr. Trávníčková

ordinace ve Výškovicích na poliklinice Terapeut

Zatupující lékař: MUDr. Taťána Veselá

Volgogradská 2434/147, 700 30 Ostrava- Zábřeh, Telefon596 750 786 

__________________ 

Vážení rodiče, dle vyhlášky MZČR 98/2012 a vyhlášky MZČR 79/2013 sbírky je nutné doložit k přihláškám na střední školy lékařský posudek. Je nutno, aby se dítě dostavilo na prohlídku a konzultaci s rodičem.

Dále pro potvrzení na Jesle, MŠ, plavání, zotavovací akce, školy v přírodě, lyžařské výcviky, je nutné vyšetření dítěte za přítomnosti rodiče. 
 
Před každým vyšetření předkládejte sestřičce průkaz zdravotní pojišťovny bez vyzvání. Při změně zdravotní pojišťovny dítěte nahlaste ihned změnu sestře či lékaři.

__________________

Informace o ordinaci MUDr. Kateřina Bendová

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost do 19ti let se nachází v Ostravě-Hrabové.

 

MUDr. Kateřina Bendová - provozuje ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost.

 

Preventivní prohlídky, očkování, potvrzení pro školu, školku, řidičské průkazy aj. je nutno objednat telefonicky u sestry

 

Dále ordinace nabízí:

CRP test - test, který dokáže z malého množství krve pacienta s jistotou a během několika minut zjistit, zda je zapotřebí léčit dané onemocnění antibiotiky.

Rychlý test Strep A  - test, který během několika minut zjistí, zda se v krku pacienta nachází bakterie Streptococcus pyogenes.

Otoskopické vyšetření - vyšetření uší

Čím se zabýváme?

Dětské lékařství

Kde nás najdete?


Naše ordinační hodiny

Pondělí

7: 00 - 8:00 odběry 

8:00 - 11:30 ordinace pro nemocné ( poslední pacient zápis v 10:30 hod)

12:30 - 15:00 objednaní zdraví pacienti

Úterý

7:00 - 8:00 odběry 

8:00 - 11:30 ordinace  pro nemocné ( poslední pacient zápis v 10:30 hod)

12:30 - 15:30 poradna pro zdravé kojence (jen objednaní)

Středa

10:00 - 11:30 administrativa 

11:30 - 15:00 ordinace  pro nemocné

15:00 - 18:00 objednaní zdraví pacienti

Čtvrtek

7: 00 - 8:00 odběry 

8:00 - 11:30 ordinace pro nemocné ( poslední pacient zápis v 10:30 hod)

12:30 - 15:00 objednaní zdraví pacienti

Pátek

7: 00 - 8:00 odběry 

8:00 - 11:00 ordinace  pro nemocné ( poslední pacient  v 10:00 hod)

11: 00 - 13:00 administrativa 

 

Telefonické dotazy na lékaře ohledně výsledků laboratorních vyšetření:

PO-ČT 13:30-14:30 hod.

PÁ  10:00-11:00 hod.

 

Preventivní prohlídky, očkování, potvrzení pro školu, školku, řidičské průkazy aj. je nutno objednat telefonicky u sestry

 

S jakými pojišťovnami spolupracujeme?

Jaké služby provádíme?

V jakých situacích můžeme pomoci?